Inspiratie

ICE dag december 2019

Op 12 december jl. is er weer een ICE dag georganiseerd door één van de zelforganiserende teams. Deze dag stond in het teken van de strategie 2024.

Voorafgaand aan deze dag kregen wij allemaal de opdracht na te denken over de ontwikkelingen binnen de energiemarkt. Leuk om uit je reguliere werkzaamheden te worden gehaald, onderzoek te doen en artikelen te lezen welke je anders niet zo snel zou lezen! Een ieder haalde hier nuttige informatie voor zichzelf uit die wij goed konden gebruiken tijdens de strategiesessie.

Tijdens deze sessie zijn wij begeleid door een externe partij, Ascendors; een bureau gespecialiseerd is in de strategiebepaling van middelgrote bedrijven.

Na de lunch begon het echte werk. In groepsverband moesten wij nadenken over de verschillende thema’s waarbij ieder zijn input kon leveren. Samen hebben wij een zeer mooi resultaat neer kunnen zetten. Uiteindelijk zijn wij tot acht thema’s gekomen die ons helpen een goede richting te bepalen. Binnen ICE is een interne projectgroep opgezet die in samenwerking met Ascendors de strategie 2024 verder gaat finetunen. De input van deze dag wordt meegenomen in het opstellen hiervan. Op deze manier heeft iedereen binnen ICE input geleverd voor de strategie 2024.

Nadat wij met z’n allen een zeer mooi resultaat neergezet hadden, was het natuurlijk tijd voor ontspanning. Het harde werken werd beloond; wij sloten af met een gezellige borrel en een heerlijk kerstdiner! Op naar 2020!

‘Persoonlijk krijg ik door meegenomen te worden in de strategiebepaling het gevoel dat ICE luistert naar de kennis die in de organisatie zit en hier voor de toekomst professioneel voordeel uit probeert te halen en een koers gaat bepalen.’ Derk Jan

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...