Wat is de Scaled Agile Framework (SAFe) methode?

SAFe staat voor het Scaled Agile Framework. Het is een methode dat gebaseerd is op Lean en Agile en wordt vaak ingezet om grootschalige producten te ontwikkelen. Door snel te kunnen schakelen is deze methode steeds meer populariteit aan het winnen.

Is SAFe toepasbaar in de energiebranche?

SAFe is zeker toepasbaar in de energiebranche. Het is een organisatieraamwerk voor grotere organisaties zoals in de energiebranche aanwezig zijn: daar waar grote groepen (moeten) samenwerken aan complexe producten en een veranderlijke omgeving.

Denk hierbij aan de energietransitie. De techniek verandert continu, vraag en aanbod zijn in beweging en de producten complex. De structuur (het framework) helpt hierbij in de dynamische omgeving. Het helpt de utility branche te innoveren, afstemming te hebben, lever betrouwbaar te zijn. SAFe kan je helpen FLOW in je organisatie te krijgen.

Hoe kunnen ICE professionals helpen met SAFe?

Onze SAFe experts binnen ICE zijn gediplomeerde utility professionals die ervaring hebben met de implementatie en of het continue verbeteren binnen het SAFe framework bij diverse utility organisaties.

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...