Copyright & disclaimer

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, berusten deze rechten bij ICE Utility Professionals. Zonder schriftelijke toestemming van ICE Utility Professionals is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, anders dan het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk gebruik.

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Om deze reden kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. ICE Utility Professionals is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit deze website verkregen informatie.

De inhoud van deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteursrechten. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, berusten deze rechten bij ICE Utility Professionals. Zonder schriftelijke toestemming van ICE Utility Professionals is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan voor eigen doeleinden te gebruiken, anders dan het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk gebruik.

Deze website en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Om deze reden kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze website. ICE Utility Professionals is niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik/consultatie van deze website en/of uit deze website verkregen informatie.

Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...